Månadsbrevet

     Månadsbrevet speglar det som händer inom klubben, detta för att hålla
   medlemmarna informerade om vad som hänt och är på gång. Sverige 
      är ett avlångt land och trots att vi aldrig har haft så många telefoner och 
         andra möjligheter och kommunicera så vet vi av erfarenhet att information
         är ett svårt kapitel. Månadsbrevet kommer att inrikta sig på fågelskådning
       och fågelfotografering. Vi rapporterar här om medlemmars gjorda resor,
nya ideer inom fotograferingens konst, eller bjuder in skådare och 
            fotografer med spjutspetskunskaper att delta och berätta om sitt kunnande.
               Denna information kommer endast att vara tillgänglig för Club30 medlemmar.

Välkommen att gå med i Club30.


 
 


                          
                    
 © Göran Ljunggren