Diplom och utmärkelser

 Under året 2007 fram till årsmötet på Öland den 11-13/5 har
       fler och fler inom klubben pekat på att man borde uppmuntra och
         tacka ledare och frontfigurer inom ornitologin och fotografin. Detta
         har känts naturligt i och med att vi inom Club30 har många av dess
           män och kvinnor att tacka för att våra kunskaper fortsätter att växa.
               Men också för att vi vet att många av dessa ledare sliter utan ersättning
för den goda saken och för något dom brinner för/eldsjälar.
            Som ett enkelt bevis från Club30 sida har vi därför valt att inrätta två
    diplom som kommer att delas ut årsvis, och vissa mot förtjänst.
         Vilka som kommer att tilldelas diplomen avgörs inom klubben, dvs
                  du måste vara medlem för att få vara med att rösta fram dina diplomater.
               I septembers månadsbrev går vi ut med information i frågan till samtliga
                               medlemmar, vilket betyder att under januari 2009 så har vi utsett våra kandidater.

        Diplomen delas ut årsvis i nedan kategorier

 Bra fågelbild under 2009

                     Årets slitvarg inom fågelfotografin 2009

              Nedan diplom delas ej ut årsvis utan mot förtjänst

       Boende diplom egen kategori 

       Hedersdiplom  egen kategori 

 

    Utdelade diplom

        Hedersdiplom tilldelat Christian Cederroth 12/5-2007

                                              Boendediplom tilldelat Ragna och Carl Gustav Näsby södra Öland 13/5-2007

Bra fågelbild 2008 går till.   Erik Edvardsson
                Vinnarbild    http://www.birdphoto.se/winter-wren-3.html

Årets slitvarg 2008 går till   Kent- Ove Hvass
Hemsida     http://www.hvassnatur.se/