Club30 har sitt ursprung från slutet av 1990 talet då sittande styrelse väckte iden.
Namnet och iden tog sedan fart under början av 2000 talet då vi fick luft under
vingarna med hjälp av mentorer och fler sakkunniga medlemmar. Sedan har det
     rullat på och Club30 står i dag starkt som varumärke i de Svenska fågelskådandet.

   Nedan följer en kort beskrivning om oss fyra
styrelseledamöter, och vår suppleant.
Samt Hedersmedlemmar, och medlemmar
med uppdrag och regionsansvar.

Bengt.jpg (111884 byte)
Bengt: Äldste och med i styrelsen sedan start. Ansvarsområde:
Att organisera dragverksamheten och söka efter nya skådarplatser på Öland och i riket.
Samt hålla medlemmarna uppdaterade i övriga frågor som  rör kultur och sevärdheter.

Leif.jpg (185882 byte)
Leif: Dalaavdelningens ordförande. Styrelseledamot sedan start. Ansvarsområde:
Att driva och utveckla ornitologin inom Club30 både regionalt och i landet som helhet.
Samt utveckal och öka medlemsantalet i regionen.

bjorne.jpg (103467 byte)
Björn: Mälardalsansvarig exkl Stockholmsområdet. Styrelseledamot sedan start . Ansvarsområde:
Att driva och utveckla fotograferingen inom Club30 både regionalt och i landet som helhet.
Samt driva barn och ungdomssektionen.Samt redaktör för Månadsbrevet.

   

Göran: Marknadschef. Styrelseledamot sedan start.  Ansvarsområde:
Att arbeta med helheten och styrningen inom Club30, kassör samt organisatör för
de resor som sker i klubben såväl inom som utanför Sveriges gränser.
Samt redaktör och Webbmaster för Månadsbrevet och Månadens bild.

Evert.jpg (141979 byte)
Ewert: Suppleant i styrelse och ansvarig för ABC län. Ansvarsområde:
Att driva medlemsfrågorna i ABC län.

Christian900.jpg (163445 byte)
Christian Cederroth
Hedersmedlem och mentor: Ansvarig för Öland ,
Gotland och de baltiska staterna i mån av tid.


Lars Lundmark / Göteborg. Ansvarsområde:
Lars är club30 regionansvarige på västkusten,
   där han har huvudansvaret för Halland och Bohusläns
medlemsfrågor.

Jan Larsson/ Marbäck. Ansvarsområde:
Jan är club30 regionansvarige för Västergötland,
   där han har huvudansvaret för  medlemsfrågorna.

Henry Rönnberg/Knisslinge
Revisor i månadens bild.

 

       Idag söker vi nya medlemmar runt om i Sverige som kan tänka sig att
         driva medlemsfrågorna på de platser de bor på, allt för att få en tillväxt
      och ett ökat kunnande in i klubben. Vi är idag starkt representerade i
mellansverige. Har drivande medlemmar på Väst och ostkusten.
               Med tiden ser och önskar vi ett rikstäckande kontaktnät som nödvändigt.


 © Göran Ljunggren