Välkommen till månadens bild i Club30 regi.

                     På den här sidan bjuder jag in Sveriges fågelfotografer att visa sina fågelbilder och umgås.
              Vi är idag ca 12 stycken fågelfotografer som bor runt om i Sverige, en del av oss har
                   fågelskådandet som ursprung och glidit över mer och mer till att bara fotografera fåglar.
                      Andra skådar fortfarande hårt men har alltid sin kamera med sig, och fotar när tillfälle ges.
  Under varje månadsflik ser du deltagarna och deras inkomna månadsbidrag
                        Välkommen att vara med i Månadens bild, där vi umgås på nätet och håller fotandet vid liv.  Gästbok 2006      Gästbok 2007        Gästbok 2008       Gästbok 2009     Gästbok 2010      Gästbok 2011     Gästbok 2012
                                                                                                                                                                                                            År 2012           Månadskrysset 2012             Club30 kryssen = Svåra Krysset / Extremkrysset
                                                                                          


                                                         År 2011            Månadskrysset 2011       Bildkritiken 2011        Club30 kryssen 2011

                                                                                    


                                                          År 2010        Jan Bild   Feb Bild     Mars Bild   April Bild    Maj Bild     Juni Bild

                                                                                                                Juli Bild    Aug Bild     Sept Bild      Okt Bild     Nov Bildd    Dec Bild   
   
                                                                                                                 Finalbilder 2010


                                               År 2009       Jan Bild   Feb Bild     Mars Bild   April Bild    Maj Bild     Juni Bild

                                                                                                                Juli Bild    Aug Bild     Sept Bild      Okt Bild     Nov Bildd    Dec Bild   
   
                                                                                                                  Finalbilder 2009


                                               År 2008      Jan Bild   Feb Bild     Mars Bild    April Bild    Maj Bild     Juni Bild

                                                                                                              Juli Bild   Aug Bild     Sept Bild      Okt Bild     Nov Bild     Dec Bild   
   
                                                                                                                    Finalbilder 2008


  År 2007      Jan Bild   Feb Bild     Mars Bild    April Bild    Maj Bild     Juni Bild

                                     Juli Bild     Aug Bild      Sept Bild     Okt Bild    Nov Bild     Dec Bild


 År 2006           Aug Bild          Sep Bild          Okt Bild         Nov Bild         Dec Bild

 

          
                             © Göran Ljunggren