Vilka fåglar övervintrar i Sverige?

Det är runt hundra olika fågelarter kan observeras i Sverige under vintern. Några av dem är stannfåglar, andra strykfåglar och ytterligare några är så kallade invasionsflyttare.

Vad som är skillnad mellan stannfåglar och strykfåglar är lite vad man säger flytande. Allmänt så säger man det att tannfåglar stannar inom det egna häckningsområdet hela året. Strykfåglar lämnar sina häckningsområden (utom i häckningstid) och söker sig till andra, närbelägna områden

Exempel på strykfåglar: domherre, björktrast och gulsparv. Många arter, som exempelvis knölsvanen, flyttar inte längre än vad rådande väderleksförhållanden tvingar dem till.

De fåglar som kallas för inavsionsart är de fåglar som stannar om det finns för lite föda på den plats de brukar vara. 

Några vanliga fågelarter under vinterperioden

 • Björktrast, Turdus pilaris
 • Blåmes, Parus caeruleus
 • Domherre, Pyrrhula pyrrhula
 • Fasan, Phasianus colchicus
 • Fiskmås, Larus canus
 • Gråsparv, Passer domesticus
 • Gråtrut, Larus argentatus
 • Gräsand, Anas platyrhynchos
 • Grönfink, Carduelis chloris
 • Gröngöling, Picus viridis
 • Gulsparv, Emberiza citrinella
 • Havsörn,Haliaeetus albicilla
 • Kaja, Corvus monedula
 • Kattuggla, Strix aluco
 • Koltrast, Turdus merula
 • Kråka, Corvus corone
 • Kungsfågel, Regulus regulus
 • Nötskrika, Garrulus glandarius
 • Nötväcka, Sitta europaea
 • Orre, Tetrao tetrix
 • Pilfink, Passer montanus
 • Sidensvans, Bombycilla garrulus (invasionsart)
 • Skata, Pica pica
 • Skrattmås, Larus ridibundus
 • Sparvhök, Accipiter nisus
 • Spillkråka, Dryocopus martius
 • Stjärtmes, Aegithalos caudatus
 • Strömstare, Cinclus cinclus
 • Större hackspett, Dendrocopus major
 • Svartmes, Parus ater
 • Talgoxe, Parus major
 • Tallbit, Pinicola enucleator (invasionsart)
 • Tamduva, Columba livia (domesticerad)
 • Tjäder, Tetrao urogallus
 • Tofsmes, Parus cristatus
 • Trädkrypare, Certhia familiaris
29 Aug 2019

Fågelfotograf

Jag är en sann fågelentusiast, men inte den som står med kikare och uppslagsbok, utan den som står med kamera och stativ och fotar ur alla tänkbara vinklar och avstånd. Jag älskar fåglar, tycker det är de vackraste och mest fascinerande av alla djurarter. Samtidigt har jag ett stort intresse för fotografi och de två stora intressena i kombination är faktiskt oslagbar. 

Den här bloggen är tänkt som en dagbok och portfölj där jag kan posta mina bästa bilder såväl som tips och tricks associerat med fågelfotografi. Jag fotar inte bara fåglar, även om de är mina favoritmodeller, så det kommer att dyka upp bilder även på andra objekt. 

Hoppas att du ska få något ut av min blogg. Väl mött!